Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Przetargi

Sokołów Podlaski, 27.11.2023

Znak sprawy: WTZ/CDD/SP/MP/2023

 

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty

” Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” w ramach programu p. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Sokołów Podlaski, 20.11.2023

Znak sprawy: WTZ/CDD/SP/MP/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

” Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” w ramach programu p. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Bielsk Podlaski, 16.11.2023

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/TRAKTOREK DO KOSZENIA WRAZ Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA/2023r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, jako Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2023r. dotyczącego zakupu traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania rozstrzygnięto konkurs.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

Zarządzenie

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Sokołów Podlaski, 2023-11-09

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/TRAKTOREK DO KOSZENIA WRAZ Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA/2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

Zapytanie ofertowe-2023.11.09

Zapytanie ofertowe z załącznikami do druku

Sokołów Podlaski, dnia 20.06.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 27.06.2023 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 01.07.2023 – 31.08.2023r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

powidła śliwkowe,
makaron jajeczny świderki,
mleko UHT,
szynka wieprzowa mielona,
cukier biały,
olej rzepakowy.

Przedmiotem zamówienia jest transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Planowany jest przejazd minimum 1 raz do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodu ciężarowego o ładowności do 12 ton, wyposażonego w windę, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodu.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie-ofertowe-transport-Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-Podprogram-2021 Plus

Z poważaniem

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/SUBLIMACJA/2022r                            

Bielsk Podlaski,2022-11-09

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, jako Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2022r. dotyczącego zakupu i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do sublimacji. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę:

ANAM SP. Z O.O, ul. Wejhera 24, 84-252 Orle, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 7.919,72 zł brutto (siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 72/100  brutto).

Zamawiający przy wyborze kierował się ceną.

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

WTZ Bielsk-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji

WTZ Bielsk-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WTZ Bielsk-Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Sokołów Podlaski, 02.11.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WTZ/BP/CDD/SUBLIMACJA/2022r na zakup i dostawę sprzętu do sublimacji.

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej,, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

Zapytanie ofertowe WTZ BP CDD SUBLIMACJA 2022r

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Sokołów Podlaski, 14.10.2022

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Znak sprawy:  WTZ/SP/CDD/MŁ/2022.

 

WTZ Sokołów Podlaski – wybór oferty

Sokołów Podlaski, 10.10.2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim”.

Znak sprawy:  WTZ/SP/CDD/MŁ/2022.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WTZ-SP-CDD-MŁ-2022

 

 

Sokołów Podlaski, 14.05.2022

Zapytanie ofertowe na organizację pikniku edukacyjnego w ramach projektu pn. „Ekologiczny zakątek w Wyrozęby Podawce”

Organizacja-pikniku-zapytanie-ofertowe-202205

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

 

Sokołów Podlaski, dnia 03.03.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

 

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 10.03.2022 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 14.03.2022 – 30.09.2022r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa wszystkich produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy,
powidła śliwkowe,
makaron jajeczny świderki,
kasza jęczmienna,
mleko UHT,
szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona,
filet z makreli w oleju,
cukier biały,
olej rzepakowy.

Przedmiotem zamówienia jest transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Planowany jest przejazd minimum 1 raz do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodu ciężarowego o ładowności do 12 ton, wyposażonego w windę, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodu.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie-ofertowe-transport-Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego Podprogram 2021

Z poważaniem

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego WTZ/SP/CDD/PM/2021

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/PM/2021

Pobierz zapytanie ofertowe: tutaj

Rozstygnięcie zapytania ofertowego. Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/HAFCIARKA/2021r  

Sokołów Podlaski, 2021-09-09

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/HAFCIARKA/2021r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowej komputerowej hafciarki. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Kościelna 10

17-312 Drohiczyn

NIP: 544-13-05-837

REGON: 050326429

e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

 1. Tryb udzielenia Zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz.U. 2018 poz.1986). Szacunkowa wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 

KOD CPV 42715000-1 Maszyny do szycia

 

Cena za przedmiot zamówienia musi uwzględniać dostawę maszyny, instalację, uruchomienie, szkolenie z obsługi oraz spełniać następujące parametry techniczne:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia. Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli Oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

 

IV.Kryteria oceny oferty.

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i przyzna punktację za spełnienie poniższych kryteriów w następujący sposób:

Kryterium

Waga kryterium

Cena netto (C)

100%

 

2. W ramach przedmiotowego kryterium „Cena netto” punkty zostaną przyznane na podstawie ceny netto za przedmiot zamówienia, wskazanej przez Dostawcę na Formularzu oferty. W kryterium tym najwyższą liczbę punktów tj. 100, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, natomiast pozostałym ofertom zostanie przypisana liczba punktów wg poniższego wzoru: liczba punktów za cenę netto = ( Cena netto oferty najniższej/Cena netto oferty ocenianej) × 100%×100 pkt.

3. W ramach przedmiotowego kryterium „cena netto” Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w sposób opisany w pkt.IV.2.

4. Cena netto, wskazana przez Dostawcę na Formularzu oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z zakupem, dostawą i instalacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia transportu, instalacji, koszty pracy instalacji i montażu itp.

5. Cenę netto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego oraz otrzyma największa liczbę punktów.

7. Po przeprowadzeniu procedury postepowania o udzielenie zamówienia i wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia z Dostawcą.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają zdolność do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Dostawca posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia. Celem zapewnienia, że Dostawca posiada zdolność do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, Dostawca podpisze Oświadczenie dostawcy, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (dostawcy) a wykonawcą (dostawcą), polegające w szczególności na:

a). Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

c).  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,. prokurenta, pełnomocnika,

d).  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, uniemożliwiającej lub zagrażającej realizacji zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Dostawca podpisze Oświadczenie dostawcy, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy udzielą co najmniej 12 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.

VI. Przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert

1.Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie elektronicznej. Formularz oferty należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, czytelnie nieścieralnym długopisem.

 1. Do Formularza ofertowego należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w ramach niniejszego zapytania
 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 5. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi do Zapytania ofertowego. Zamawiający odrzuci i nie będzie rozpatrywał przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym i pozostałych załącznikach do Zapytania ofertowego lub złożonej po terminie.
 6. Wszystkie strony Formularza ofertowego wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Każda zmiana lub poprawka w tekście oferty musi być parafowana własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie zostanie ona uwzględniona.
 8. Dostawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert lub całkowicie wycofać złożoną uprzednio ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek, uzupełnień lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

  10. Formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami muszą być podpisane przez Dostawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Dostawcy przez osobę podpisującą ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  1. Formularz ofertowy należy sporządzić w języku polskim.
  2. Oferta powinna zostać złożona w walucie złoty polski.
  3. Ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres: biuro@wtzbielskpodlaski.pl w terminie do dnia 16.09.2021r do godz. 9.00 rano.
  4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: drohiczyn.caritas.pl dnia 16.09.2021r. W tym terminie Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę dostawcy, którego oferta została wybrana lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  5. Dostawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  6. Każdy dostawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

17. zamawiający zastrzega sobie prawo do:

18.W przypadkach, o których mowa w pkt. VI.17, Oferentowi nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. Zamawiający dokona oceny ofert i przyzna punktację za spełnienie poniższych kryteriów.

 

Wymagane dokumenty

 1. W celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu Dostawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty:

a) Oferta na druku „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1)

b) Umowa – wzór (Załącznik nr 2)

d) Oświadczenie (Załącznik nr 3).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Odpowiedzi na zapytania, złożone przez Dostawców, związane z prowadzonym postępowaniem, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: drohiczyn.caritas.pl.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji Zamówienia udzieli:

Monika Piotrowska-Śliwińska tel.533177133, e-mail: biuro@wtzbielskpodlaski.pl

Wszelkie zapytania wymagają formy pisemnej na adres poczty e-mail.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 kolejnych dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski), inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn (adres do korespondencji: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski) jest Pani Monika Szczepańczyk z którą można się skontaktować za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: drohiczyn@caritas.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: zakup i dostarczenie fabrycznie nowej komputerowej hafciarki.

 

Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.  

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Do pobrania:

Sokołów Podlaski, dnia 02 luty 2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Caritas Drohiczyn OPP (dalej: Zamawiający) zwracam się z zaproszeniem do składania ofert na:

Modernizację i przebudowę magazynu żywności Caritas Drohiczyn OPP przeciw nieracjonalnej gospodarce odpadami we wschodniej Polsce.

1. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostały zamieszczone w projekcie architektonicznym, przedmiarach sanitarnym, elektrycznym i budowlanym oraz wykazie wyposażenia i środków transportu dostępnych do wglądu w Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski.

2. Caritas Drohiczyn OPP nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr. 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zobowiązanym do stosowania przy udzielaniu zamówień przepisów tej Ustawy, a niniejsze zapytanie ofertowej nie jest elementem postępowania przetargowego w oparciu o przepisy art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopad 2021 r.

4. Oferta powinna zawierać:
a. cenę,
b. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz zasobów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia,
c. szacowany termin przystąpienia do realizacji zamówienia i szacowany czas jego realizacji,
d. informację o ewentualnym korzystaniu z podwykonawców,
e. opis doświadczenia oferenta (zrealizowane projekty, referencje od klientów),
f. dane kontaktowe osoby odpowiadającej za złożenie oferty (imię, nazwisko, email, telefon),
g. inne informacje istotne dla zamawiającego z punktu widzenia oferenta,
h. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

5. Zamawiający w każdym czasie może zwrócić się do oferenta o udzielenie dodatkowych informacji o ofercie.

6. Ofertę należy składać:
– pisemnie, osobiście na adres Caritas Drohiczyn OPP, ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski,
– mailowo na adres: drohiczyn@caritas.pl do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 9:00.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do sekretariatu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty oferent ją składający będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Umowa będzie negocjowana w dobrej wierze z zastrzeżeniem, że będzie zawierała standardowe postanowienia dla tego rodzaju umów.

9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może być zmieniana. W przypadku zmiany oferty, pod uwagę będzie brana oferta złożona pierwotnie.

10. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli nie spełnia ona wymogów.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe może być modyfikowane w każdym czasie, jak również może zostać odwołane bez podawania przyczyny (według uznania Zamawiającego).

12. Zamawiający nie musi ogłaszać wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Załączniki:

Formularz Ofertowy 2021

Sokołów Podlaski, dnia 20.01.2021 r.

 

 Zapytanie ofertowe na usługę transportową produktów spożywczych  w ramach realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam do składania ofert ma usługę transportową produktów spożywczych.

 

Zamawiający: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Termin złożenia oferty: do dnia 26.01.2021 r., do godz.12.00;

Forma składania ofert: pisemna na adres ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

Formy komunikacji: pisemna

Termin realizacji: 27.01.2021 – 31.08.2021r.;

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie i podlaskie (diecezja drohiczyńska);

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa wszystkich produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 m. in.:

 1. groszek z marchewką,
 2. koncentrat pomidorowy,
 3. buraczki wiórki,
 4. powidła śliwkowe,
 5. mus jabłkowy,
 6. fasolka po bretońsku,
 7. makaron jajeczny świderki,
 8. płatki owsiane,
 9. ryż biały,
 10. kasza jęczmienna,
 11. herbatniki maślane,
 12. mleko UHT,
 13. ser podpuszczkowy dojrzewający,
 14. szynka drobiowa,
 15. szynka wieprzowa mielona,
 16. pasztet drobiowy,
 17. filet z makreli w oleju,
 18. cukier biały,
 19. miód nektarowy wielokwiatowe,
 20. olej rzepakowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest wielokrotny transport w/w produktów do różnych punktów na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Ser podpuszczkowy dojrzewający wymaga transportu w warunkach chłodniczych. Planowany jest przejazd minimum 3 razy do każdego miejsca dostawy.

Warunki udziału w zapytaniu: Posiadanie samochodów ciężarowych o ładowności do 12 ton, wyposażonych w windę, posiadanie samochodów ciężarowych – chłodnia, posiadanie wózka –paleciaka na samochodzie.

Dokumenty do złożenia przez oferenta na potwierdzenie spełniania warunków: kopia dokumentów potwierdzających posiadanie ww. samochodów.

Kryterium wyboru oferty: Cena

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający może także w każdym wypadku unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
 6. Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 7. Cena musi przedstawiać kwotę za przejechany 1 kilometr brutto.
 8. Ofertę należy przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe transport – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z poważaniem

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bielsk Podlaski, 2020-11-10

Znak sprawy: WTZ/BP/CDD/PLOTER/2020R

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego plotera laserowego tnąco-grawerującego. Realizacja projektu dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w obszarze F, zwanego dalej „programem” pt: „Modernizacja pracowni technicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

 

Zapytanie ofertowe – WTZ-BP-CDD-PLOTER-2020R

 

Sokołów Podlaski, 16.09.2020 roku

Znak sprawy: WTZ/SP/CDD/P/2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim.

 

Data publikacji: 16.09.2020r.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00

 

 1. Zamawiający:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,

Kościelna 10

17-320 Drohiczyn

NIP 544-13-05-837       REGON 050326429

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.caritas.pl

e-mail: wtz.sokolowpodlaski@gmail.com

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów.
 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

 1. Rozebranie istniejącej pochylni z kostki brukowej wraz z demontażem barierek i murków oporowych.
 2. Wykonanie nowej posadzki betonowej na pochylni (ok. 30 m).
 3. Ułożenie nawierzchni podjazdu z płyt granitowych płomieniowanych antypoślizgowych w kolorze szarym na warstwie kleju mrozoodpornego.
 4. Obłożenie murków oporowych płytami granitowymi gładkimi na klej mrozoodporny.
 5. Spoinowanie płyt granitowych.
 6. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej pod nr tel. 518-993-725.

 

IV. Gwarancja

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2020r.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta , powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 4. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium: cena; waga – 100% .

 

IX. Termin, miejsce i forma składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 84, pokój nr 10 do dnia 24.09.2020r. do godz. 16.00, w tytule wpisując WTZ/SP/CDD/P/2020”
 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00 w Siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy ul. Lipowej 84 w Sokołowie Podlaskim.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie drohiczyn.caritas.pl w zakładce ”Przetargi”
 5. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie i w formie pisemnej.

 

X. Osoba do kontaktu:

 1. Urszula Lusińska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej: nr tel. 518-993-725.

 

 

XI. Modernizacja podjazdu będąca przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a także ze środków Powiatu Sokołowskiego.

 XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

 

Zapytanie ofertowe w formacie .PDF do pobrania.

 

 

deposit pulsa tanpa potongan bandarqq slot ovo slot777 pkv slot poker games hoki mpo slot tergacor poker qq slot pulsa slot77 bandarqq hoki mix parlay pkv games resmi id pro bandarqq poker qq slot bri slot dana slot777 gacor mpo slot anti rungkat bocoran slot jarwo slot depo 5k slot mpo bonus new member slot indosat bandarqq pkv bandarqq sbobet pkv games pkv pkv games pkv pkv games pg soft pkv dominoqq mpo slot slot gacor pkv games pkv dominoqq mpo slot pkv pkv dominoqq slot depo bonus slot dominoqq pkv hoki slot 4d pkv games mpo slot deposit pulsa slot depo 10k slot depo 5k slot indosat dominoqq pkv pkv games pkv pkv pkv games pkv pkv games pkv pkv games bandarqq pkv pkv games pkv games depo 50 bonus 50 bandarqq pkv bandarqq dominoqq pkv games judi bola pg soft pkv bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games dominoqq bandarqq pkv pkv games akun pro kamboja bandarqq dominoqq slot online akun pro thailand pkv games bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq pkv pkv games bandarqq dominoqq pkv pkv games pkv dominoqq pkv games pkv games bandarqq bandarqq dominoqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv bandarqq dominoqq pkv games pkv pkv games bandarqq bandarqq mpo play pkv pkv games pkv bandarqq dominoqq pkv slot garansi poker qq link pkv bandarqq pkv dominoqq bandarqq pkv pkv games dominoqq bandarqq pkv dominoqq bandarqq pkv games bandarqq bandarqq slot dana slot ovo slot pulsa slot dana slot depo 10k slot bonus 100 pkv bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq dominoqq bandarqq dominoqq depo 25 bonus 25 slot pulsa pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv bandarqq dominoqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games slot bonus new member 100 slot depo 10k bandarqq pkv dominoqq bandarqq dominoqq bandarqq pkv pkv games bandarqq dominoqq pkv bandarqq dominoqq mpo mpo play slot pulsa bonus new member bandarqq pkv pkv games bandarqq pkv bandarqq dominoqq pkv bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games slot77 slot dana slot88 dominoqq bandarqq pkv bandarqq dominoqq pkv games bandarqq pkv link pkv bandarqq poker qq poker qq link pkv slot77 mpo bonus new member pkv slot telkomsel slot triofus bonus new member slot77 kakek merah slot pokerqq dominoqq slot77 bonus new member slot indosat slot bri bonus new member slot indosat slot bca slot77 pkv slot bandarqq pkv games pkv games dominoqq pkv games dominoqq bandarqq slot77 slot maxwin slot gacor slot depo 5k depo 25 bonus 25 slot triofus kakek merah slot bocoran slot jarwo hoki slot 4d bonus new member slot garansi slot77 slot thailand rtv live slot slot gacor 777 mpo slot indosat slot77 pkv bandarqq dominoqq poker qq slot depo 10k pkv games slot gacor bonus new member poker qq pkv pkv games bandarqq pkv dominoqq dominoqq bandarqq slot77 bonus new member pkv games bonus new member slot demo zeus slot77 slot garansi bocoran slot jarwo mpo pkv mpo slot pulsa slot77 slot77 slot777 depo 25 bonus 25 slot dana slot depo 5k bonus new member slot thailand slot depo 5k pkv games dominoqq bandarqq dominoqq pkv dominoqq pkv games dominoqq bandarqq slot gacor mpo slot demo bandarqq pkv bandarqq dominoqq slot depo 5k slot thailand slot77 slot777 slot indosat slot garansi depo 25 bonus 25 bandarqq slot77 slot depo 10k bonus new member depo 50 bonus 50 slot telkomsel dominoqq bandarqq slot bca dominoqq slot pulsa slot88 bonus new member depo 25 bonus 25 slot garansi kekalahan slot thailand mpo slot depo 10k slot indosat slot zeus pkv pkv games pkv bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k mpo slot depo 5k pkv bandarqq dominoqq demo slot mahjong kakek merah slot bandarqq pkv dominoqq slot depo 5k slot depo 5k depo 25 bonus 25 depo 50 bonus 50 slot77 bonus new member slot garansi kekalahan pkv games slot dana slot dana slot depo 5k slot garansi kekalahan slot gacor malam ini slot ovo slot77 bonus new member depo 25 bonus 25 bonus new member bandarqq dominoqq slot77 slot77 bandarqq pkv pkv games bandarqq dominoqq slot depo 10k slot depo 5k slot garansi kekalahan depo 25 bonus 25 slot gacor mpo slot77 slot thailand pkv dominoqq bandarqq pkv games bandarqq dominoqq slot depo 10k pkv slot indosat slot thailand demo slot mahjong slot thailand slot depo 5k slot depo 10k bonus new member slot garansi kekalahan mpo depo 25 bonus 25 slot depo 5k pkv games bandarqq dominoqq pkv games dominoqq bandarqq slot zeus slot depo 5k bonus new member slot depo 10k kakek merah slot slot77 slot garansi kekalahan slot depo 5k slot depo 10k pkv dominoqq bandarqq pkv games bandarqq dominoqq slot depo 10k depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot thailand slot depo 10k slot77 pkv bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot depo 10k slot77 slot depo 5k depo 25 bonus 25 bonus new member slot garansi kekalahan bonus new member depo 50 bonus 50 pkv games slot depo 10k slot77 bonus new member slot garansi kekalahan slot depo 5k bandarqq dominoqq slot garansi kekalahan pkv games slot depo 5k slot bca slot bri depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 slot garansi slot bonus slot indosat slot xl slot depo 5k slot depo 10k slot depo 15k slot77 slot depo 5k depo 25 bonus 25 slot depo 10k depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 depo 20 bonus 20 depo 10 bonus 10 slot garansi kekalahan bonus new member slot77 judi slot triofus slot garansi kekalahan slot pulsa mpo bandarqq pkv games dominoqq slot depo 10k slot77 depo 25 bonus 25 slot77 pkv games bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games poker qq dominoqq bandarqq pkv games bandarqq poker qq pkv games dominoqq bandarqq slot depo 5k https://117.18.0.18/ https://202.95.10.186/ klik66/ klik66/ klik66/ ayahqq/ ayahqq/ liga99 priaqq liga99 slot pulsa 5000 pkv dominoqq bandarqq slot ovo slot depo 10k slot gopay depo 100 bonus 100 pkv games dominoqq bandarqq pkv bandarqq pkv games dominoqq bandarqq depo 50 bonus 50 bonus new member slot garansi kekalahan poker qq slot77 parlay judi bola pg soft mpo demo slot pragmatic slot depo 10k slot depo 5k depo 25 bonus 25 slot77 depo 50 bonus 50 slot depo 5k pkv bandarqq dominoqq priaqq liga99 pkv games dominoqq bandarqq bonus new member depo 25 bonus 25 depo 50 bonus 50 slot depo 5k depo 25 bonus 25 slot garansi kekalahan slot triofus liga99 priaqq liga99 priaqq slot depo 5k slot77 depo 25 bonus 25 slot depo 5k liga99 priaqq halubet76 slot garansi kekalahan bonus new member slot depo 10k pkv games dominoqq bandarqq robopragma slot depo 15k mpo deposit pulsa tanpa potongan cafeqq ayahqq liga99 priaqq bandarqq pkv games dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k depo 25 bonus 25 slot depo 10k slot depo 5k depo 25 bonus 25 liga99 ayahqq cafeqq dominoqq bandarqq judi bola judi bola euro slot77 poker qq parlay slot77 dominoqq pkv games bandarqq dominoqq liga99 priaqq priaqq halubet76 priaqq liga99 bandarqq dominoqq pkv games pkv games dominoqq bandarqq slot depo 5k slot ovo slot77 slot depo 5k mpo bocoran slot jarwo depo 20 bonus 20 depo 10 bonus 10 poker qq pkv games bandarqq pkv games pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games bandarqq dominoqq
https://timkordik.rsudprambanan.com/wp-includes/js/slot-depo-5k/ https://timkordik.rsudprambanan.com/wp-includes/js/slot-depo-10k/ https://timkordik.rsudprambanan.com/wp-includes/js/slot-garansi-kekalahan/ https://universalsonica.org/universal/slot-pulsa/ https://universalsonica.org/universal/slot-mahjong/ https://universalsonica.org/universal/bocoran-admin-jarwo/ https://ikpmkalsel.org/plugins/aos/ https://ikpmkalsel.org/js/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/js/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-telkomsel/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-bca/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-mahjong/ http://103.65.237.54/slot-depo-5k/ http://103.65.237.54/slot-depo-10k/ http://103.65.237.54/slot77/ https://treasurecreatives.com/wp-includes/slot-depo-5k/ https://treasurecreatives.com/wp-includes/slot-depo-10k/ https://treasurecreatives.com/wp-includes/slot77/ https://penerbit.utem.edu.my/wp-includes/js/slot-depo-5k/ https://penerbit.utem.edu.my/wp-includes/js/slot-depo-10k/ https://kidneyborneo.com/assets/ https://umj.ac.id/wp-includes/assets/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/slot-depo-5k/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/slot-depo-10k/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/slot77/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/slot-garansi-kekalahan/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/depo-25-bonus-25/ https://admissopediaoverseas.com/wp-includes/depo-50-bonus-50/ https://www.themeasuredmom.com/wp-includes/pomo/ https://smkn1satui.sch.id/smkn/slot-depo-5k/ https://dinsos.langsakota.go.id/slot-depo-5k/ https://lulus.smkn1satui.sch.id/slot-thailand/ https://thewirehindi.com/wp-content/cache/blogs/slot-depo-5k/ http://38.47.180.107/slot-depo-5k/ http://38.47.180.107/slot-depo-10k/ http://38.47.180.107/slot77/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/slot-depo-5k/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/slot-depo-10k/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/slot77/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/depo-25-bonus-25/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/depo-50-bonus-50/ https://parsamohebi.com/wp-content/persamo/slot-garansi-kekalahan/ http://38.47.180.107/slot-indosat/ http://38.47.180.107/depo-25-bonus-25/ http://38.47.180.107/depo-50-bonus-50/ http://38.47.180.107/slot-garansi-kekalahan/ https://airportscouncil.org/wp-content/uploads/parlay/ http://38.47.180.247/slot-depo-5k/ http://38.47.180.247/slot-depo-10k/ http://38.47.180.247/slot77/ http://38.47.180.247/depo-25-bonus-25/ http://38.47.180.247/depo-50-bonus-50/ http://38.47.180.247/slot-garansi-kekalahan/ PKV GAMES judi bola euro https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/slot-depo-5k/index.html https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/slot-depo-10k/index.html https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/slot77/index.html https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/slot-garansi-kekalahan/index.html https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/depo-25-bonus-25/index.html https://rvsri.ac.ir/fileman/Uploads/depo-50-bonus-50/index.html pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot77 pkv games pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq pkv games pkv games bandarqq dominoqq pkv games dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games https://iai-darussalam.ac.id/portal/slot-gacor/ https://www.stairakha-amuntai.ac.id/amuntai/slot-gacor/ https://www.stairakha-amuntai.ac.id/amuntai/slot-depo-5k/ https://sma1blora.sch.id/produk/slot-gacor/ https://sma1blora.sch.id/produk/slot-depo-5k/ pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k slot77 slot garansi kekalahan pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k slot77 slot garansi kekalahan slot telkomsel slot xl slot bca slot bni slot bri slot mandiri slot dana slot ovo pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k pkv games pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k pkv games pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq slot bonus new member slot telkomsel slot bca slot mahjong rtp slot bocoran admin jarwo slot demo slot gacor slot thailand slot pulsa slot triofus link slot gacor hari ini pkv games slot depo 5k slot gacor thailand pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k slot gacor thailand slot gacor thailand slot depo 5k slot77 pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k slot depo 5k bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq slot depo 5k https://www.bushconcreteproducts.com/nexus/slot-thailand/ https://www.bushconcreteproducts.com/wp-includes/js/pkv-games/ http://bioinfo.unipune.ac.in/pkv-games/ http://preview.huckleberry.com/ http://preview.huckleberry.com/slot-depo-5k/ http://iperfect.sankaraeye.com/ http://iperfect.sankaraeye.com/slot-garansi-kekalahan/ http://find.drinkhoist.com/ http://find.drinkhoist.com/slot-depo-5k/ pkv games bandarqq dominoqq slot gacor slot thailand depo 25 bonus 25 slot77 slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25k slot depo 5k slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25k slot depo 5k pkv games bandarqq dominoqq slot depo 5k pkv games dominoqq slot depo 5k pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq Slot x500 pkv games bandarqq dominoqq Slot77 pkv games bandarqq dominoqq slot gacor bandarqq dominoqq pkv games slot77 bandarqq dominoqq pkv games depo 25 bonus 25 dominoqq bandarqq pkv games rtp slot pkv games bandarqq dominoqq bocoran admin jarwo pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq slot telkomsel pkv games slot mahjong slot demo slot bonus new member slot gacor depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bandarqq pkv games dominoqq slot77 slot telkomsel rtp slot slot thailand slot gacor slot mahjong depo 50 bonus 50 bandarqq dominoqq slot77 slot bonus new member slot telkomsel slot bca slot mahjong rtp slot pkv games bandarqq dominoqq slot77 slot telkomsel bandarqq bandarqq slot77 slot bonus new member slot bca slot mahjong bocoran admin jarwo slot demo slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bankslot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor slot gacor slot online slot88 slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e wallet situsslot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor link slot gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor https://greenenergiutama.co.id/wp-includes/js/slot-depo-5k/ https://greenenergiutama.co.id/wp-includes/js/slot-depo-10k/ https://www.isaburo.jp/wp-includes/js/slot-thailand/ https://greenenergiutama.com/host/pkv-games/ https://greenenergiutama.com/host/bandarqq/ https://greenenergiutama.com/host/dominoqq/ https://gspgrup.com/host/pkv-games/ https://gspgrup.com/host/bandarqq/ https://gspgrup.com/host/dominoqq/ https://www.kashmironline.com/blog/wp-includes/js/pkv-games/ https://www.kashmironline.com/blog/wp-includes/js/bandarqq/ https://www.kashmironline.com/blog/wp-includes/js/bandarqq/ gate of olympus slot depo 5k pkv games dominoqq parlay http://206.237.98.242/slot-depo-10k/ https://prathamias.in/wp-includes/pkv-games/ https://prathamias.in/wp-includes/bandarqq/ https://prathamias.in/wp-includes/dominoqq/ http://206.237.98.242/slot-depo-10k/ http://206.237.98.242/slot-depo-5k/ http://206.237.98.242/depo-25-bonus-25/ http://206.237.98.242/depo-50-bonus-50/ http://206.237.98.242/slot-garansi-kekalahan/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/bandarqq/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/dominoqq/ https://www.laravelia.com/pkv/index.html https://csos.org.za/wp-includes/js/pkv-games/ https://csos.org.za/wp-includes/js/bandarqq/ https://csos.org.za/wp-includes/js/dominoqq/ https://www.rsudprambanan.com/rembulan/bandarqq/ https://www.rsudprambanan.com/rembulan/dominoqq/ http://103.179.73.92/sipalo/parlay/ http://103.179.73.92/sipalo/sbobet/ http://103.179.73.92/sipalo/judi-bola-euro/ http://103.179.73.92/sipalo/judi-bola/ http://103.179.73.92/cpar/pkv-games/ http://103.179.73.92/cpar/bandarqq/ http://103.179.73.92/cpar/dominoqq/ http://pkv-games.unaux.com/ http://bandarqq.unaux.com/ pkv games deposit pulsa https://lembahasri.com/img/pkv-games/ https://lembahasri.com/img/bandarqq/ https://lembahasri.com/img/dominoqq/ https://oneradiofm.com/wp-includes/js/pkv-games/ https://oneradiofm.com/wp-includes/js/bandarqq/ https://oneradiofm.com/wp-includes/js/dominoqq/ http://206.237.98.242/pkv-games/ http://206.237.98.242/bandarqq/ http://206.237.98.242/dominoqq/ gacor slot daftar slot slot game slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand Sabung Ayam pkv games slot gacor bandarqq pkv games bandarqq dominoqq slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judi bola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar di dunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari inisitus slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailand super gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacor hari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slot depo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20k slot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slot depo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slot depo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal 10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 bandarqq dominoqq slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judi bola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar didunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus boslot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailandsuper gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacor hari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo 10k slotgacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slot depo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20k slot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slot depo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slot depo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judi bola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar di dunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailand super gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacor hari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slotdepo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20k slot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slotdepo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slot depo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal 10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judibola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar di dunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailand super gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand https://unitedonecare.com/wp-includes/pkv-games/ https://unitedonecare.com/wp-includes/bandarqq/ https://unitedonecare.com/wp-includes/dominoqq/ https://marcel-pagnol-betz.ac-amiens.fr/wp-includes/pkv-games/ https://marcel-pagnol-betz.ac-amiens.fr/wp-includes/bandarqq/ https://marcel-pagnol-betz.ac-amiens.fr/wp-includes/domino-qq/ https://oneradiofm.com/fm/slot-depo-10k/ https://oneradiofm.com/fm/slot-depo-5k/ https://marcel-pagnol-betz.ac-amiens.fr/wp-content/slot-depo-5k/ https://marcel-pagnol-betz.ac-amiens.fr/wp-content/slot-depo-10k/ https://dotacnimodul.cz/wp-content/uploads/pkv-games/ https://dotacnimodul.cz/wp-content/uploads/bandarqq/ https://dotacnimodul.cz/wp-content/uploads/dominoqq/ https://ingeniomayaguez.com/inicio/pkv-games/ https://ingeniomayaguez.com/inicio/bandarqq/ https://ingeniomayaguez.com/inicio/dominoqq/ https://test.simonbi.net/wp-includes/pkv-games/ https://test.simonbi.net/wp-includes/bandarqq/ https://test.simonbi.net/wp-includes/dominoqq/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/uploads/qq/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/judi-bola/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/pulsa/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/deposit25/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/slot10k/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/pkvgames/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/dominoqq/ https://ukas.sarawak.gov.my/wp-content/upgrade/bandarqq/ https://airportscouncil.org/wp-content/uploads/--/qq-online/ http://104.223.76.206/pkv/ http://72.11.134.201/bandarqq/ https://imryt.org/wp-includes/pkv-games/ https://imryt.org/wp-includes/bandarqq/ https://imryt.org/wp-includes/dominoqq/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/slot-depo-10k/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/slot-depo-5k/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/depo-50-bonus-50/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/depo-25-bonus-25/ https://gadttravel.com/blog/wp-includes/pkv-games/ https://imryt.org/wp-includes/slot-depo-5k/ https://imryt.org/wp-includes/slot-depo-10k/ LIGAPOKER http://192.161.48.122/judi-bola/ http://72.11.134.201/dominoqq/ https://contents.staging.siapdok.id/contents/slot-gacor/ https://contents.staging.siapdok.id/wp-includes/slot-depo-5k/ https://brains.strathmore.edu/wp-includes/bandarqq/ https://brains.strathmore.edu/wp-includes/pkv-games/ https://brains.strathmore.edu/wp-includes/dominoqq/ https://manualpragas.cnpso.embrapa.br/wp-includes/pkv-games/ https://manualpragas.cnpso.embrapa.br/wp-includes/bandarqq/ https://manualpragas.cnpso.embrapa.br/wp-includes/dominoqq/ https://noticiasmorelostv.org/wp-includes/pkv-games/ https://noticiasmorelostv.org/wp-includes/bandarqq/ https://noticiasmorelostv.org/wp-includes/dominoqq/ https://universalsonica.org/universal/pkv-games/ https://universalsonica.org/universal/bandarqq/ https://universalsonica.org/universal/dominoqq/ https://morelostv.org/catalogo/pkv-games/ https://morelostv.org/catalogo/bandarqq/ https://morelostv.org/catalogo/dominoqq/ jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacor hari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slot depo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20k slot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slot depo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slot depo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal 10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slotx500 slot77 slot777 https://smkn1satui.sch.id/smkn/slot-depo-5k/ https://dinsos.langsakota.go.id/slot-depo-5k/ https://lulus.smkn1satui.sch.id/slot-thailand/ https://thewirehindi.com/wp-content/cache/blogs/slot-depo-5k/ mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judi bola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judi bola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar di dunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kambojaslot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot new bank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023 slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailand super gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacorhari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slot depo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20k slot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slot depo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slot depo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana slot gacor slot online slot88 slot demo slot terbaru slot deposit 5000 rtp slot slot pragmatic slot bonanza slot kakek slot malaysia rtp live slot hoki link daftar slot slot x500 slot77 slot777 mpo slot pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola situs judi bola judi bola terpercaya situs judibola resmi judi bola parlay situs judi bola resmi di indonesia situs judi bola online agen judi bola terpercaya situs judi bola terbesar di indonesia pasaran judi bola daftar judi bola cara main judi bola pemula web judi bola judi bola dunia prediksi judi bola malam ini daftar judi bola 88 akun judi bola website judi bola situs judi bola resmi dan terpercaya prediksi judi bola pasaran judi bola liga 1 indonesia bandar judi bola terbesar di dunia over under judi bola judi bola indonesia judi bola sbobet slot judi bola judi bola terbaik aplikasi judi bola situs judi bola terbesar di asia daftar situs judi bola resmi judi bola slot situs judi bola resmi asia bandar judi bola situs judi bola terpercaya agen judi bola judi bola online judi bola piala dunia judi bola resmi parlay judi bola link judi bola situs judi bola terbesar sbobet slot pulsa slot gampang menang slot demo pragmatic slot deposit pulsa slot 5rb slot 10rb slot 25rb slot 50rb slot bonus new member slot e-wallet situs slot slot indonesia slot server luar akun pro slot server thailand slot bni slot bri slot mandiri slot resmi slot linkaja slot server international pola slot slot mahjong slot kamboja slot filipina slot zeus bo slot nexus slot slot mania slot deposit bank slot newbank slot qris Slot Princes slot petir x500 sbobet88 link judi bola bandar judi bola judi bola liga inggris judi bola liga indonesia judi bola liga luar togel sgp idn slot situs live casino togel macau slot gacor hari ini situs slot gacor slot demo gacor judi slot gacor triofus link slot gacor slot gacor maxwin gacor x500 situs gacor deposit pulsa tanpa potongan slot casino situs terpercaya situs slot slot terpercaya slot gacor gampang menang slot gacor 2023slot deposit pulsa tanpa potongan slot gacor malam ini situs gacor hari ini situs slot terpercaya slot pulsa tanpa potongan situs slot gacor hari ini rtp slot gacor slot luar negeri rtp slot gacor hari ini situs slot terbaik slot paling gacor slot tergacor situs gacor malam ini gate of olympus slot depo 5k rtp gacor rtp gacor hari ini pola gacor olympus deposit pulsa slot server thailand super gacor bo slot gacor link gacor slot info slot gacor gacor slot pola gacor hari ini daftar slot slot online gacor link slot gacor thailand jam gacor slot slot gacor hari ini pragmatic akun slot gacor situs judi slot gacor mpo gacor bocoran slot gacor daftar slot gacor pola slot gacor hari ini slot gacor minimal deposit 5rb pola slot gacor link gacor hari ini info slot gacor hari ini demo slot gacor bocoran slot gacor hari ini slot game situs slot gacor terpercaya slot depo10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand sabung ayam slot depo 5k slot depo 10k slot depo 25 bonus 25 slot depo 5000 slot depo slot depo pulsa situs slot depo 5k slot depo 10k bonus 15k slot depo 10k bonus 10k situs slot depo 10k slot depo 20 bonus 20 slot depo dana situs slot depo 25 bonus 25 slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 50 bonus 50 slot depo 20 bonus 30 link slot depo 5k link slot depo 10k slot depo 10rb slot depo 5 ribu slot depo pulsa 5k slot depo 10 bonus 15 slot depo 50 jadi 100 slot depo 20kslot depo 10000 slot depo 30 bonus 30 slot depo 10 slot depo 10k dana slot depo 20rb slot depo 25 slot depo 10k gacor slot depo 5k dana slot depo 50 bonus 100 slot depo shopeepay slot depo qris situs slot depo 10 bonus 15 situs slot depo 20 bonus 20 slot depo pulsa 10k slot depo 25+25 slot depo 5rb slot depo 10 ribu slot depo 1000 slot depo 25 jadi 50 slot depo 15 bonus 15 slot depo 10k wd 25k slot depo 25 bonus 25 to kecil slot depo 10 bonus 10 situs slot depo pulsa tanpa potongan slot depo 25 bonus 100 slot depo 25 bonus 25 heylink slotdepo 50 bonus 50 to kecil slot depo gratis slot depo ovo slot depo via pulsa slot depo minimal 5rb slot depo kecil situs slot depo 20 bonus 30 slot depo 20 situs slot depo 5000 situs slot depo 50 bonus 50 slot depo pulsa tri slot depo 25 bonus 25 bebas ip slot depo 20 jadi 40 situs slot depo 5 ribu slot depo 25 bonus 30 slot depo murah slot depo 20 jadi 50 situs slot depo pulsa slot depo 20k bonus 30k slot depo 5ribu slot depo 1k slot depo 20 bonus 20 to kecil slot depo minimal 10k slot depo gopay slot depo 5k bonus 10k slot depo dana 10rb slot depo via dana link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal 10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 link slot depo 25 bonus 25 situs slot depo 10k bonus 20k slot depo receh slot depo 5k pulsa heylink slot depo 25 bonus 25 slot depo min 5000 slot depo 10 bonus 20 slot depo 100 bonus 100 slot depo pulsa indosat situs slot depo 25 jadi 50 slot depo pulsa 3 slot depo min 10k slot depo minimal 10rb slot depo 10k bonus 20k slot depo link aja slot depo pakai dana slot depo pulsa 5000 slot depo bonus 100 situs slot depo 10k bonus 15k slot depo 20+20 slot depo 50 bonus 50 to 3x slot depo 50 bonus 30 gate of olympus slot depo 5k deposit pulsa gacor slot daftar slot slot game slot depo 10k slot gacor terpercaya link slot gacor hari ini slot gacor terbaru daftar slot online slot online terpercaya agen slot thailand akun gacor thailand server gacor thailand agen slot server thailand link slot situs thailand akun slot luar thailand super thailand slot akun slot pro thailand slot akun thailand gacor thailand Sabung Ayam pkv games pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot77 mpo slot rtp slot slot mahjong depo 50 bonus 50 slot telkomsel slot bca bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot gacor slot thailand slot pulsa bonus new member bandarqq dominoqq slot77 slot triofus starlight princess slot kamboja pg soft idn slot pyramid slot slot anti rungkad depo 50 bonus 50 kakek merah slot bandar qq domino qq pkv games pkv games pkv games bandarqq dominoqq pkv games pkv games pkv games bandarqq dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq pkv games slot gacor slot thailand pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot demo slot gacor slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus newmember slot rtp slot rtp live slot pragmatic slot x500 slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot bonanza slot hoki slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola slot77 slot777 sbobet slot88 slot pulsa pkv games bandarqq dominoqq pokerqq qq online slot demo slot gacor slot gacor triofus bocoran admin jarwo bocoran admin riki depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 bonus new member slot rtp slot rtp live slot pragmatic slot x500 slot telkomsel slot xl slot dana slot bca main slot slot bonanza slot hoki slot thailand slot maxwin link slot link gacor judi parlay judi bola slot77 slot777 sbobet slot88 slot pulsa pkv games pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq slot gacor slot thailand slot gacor pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq judi bola judi parlay pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot gacor slot gacor bonus new member bonus new member pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot telkomsel slot77 bandarqq pkv games dominoqq slot bca slot bni slot bri slot mandiri slot telkomsel slot xl depo 50 bonus 50 depo 25 bonus 25 slot gacor slot thailand sbobet pkv games bandarqq dominoqq slot77 slot telkomsel slot zeus judi bola bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq pkv games bandarqq dominoqq slot bca slot telkomsel slot77 slot pulsa slot thailand bocoran admin jarwo depo 50 bonus 50 slot bca slot telkomsel slot77 slot pulsa slot thailand bocoran admin jarwo depo 50 bonus 50 slot telkomsel slot bca slot77 bocoran admin jarwo pkv games slot thailand bandarqq domoniqq slot gacor slot77 slot thailand slot pulsa slot demo depo 50 bonus 50 slot bca slot telkomsel slot mahjong slot bonanza slot x500 slot deposit 5000 joker123 wso slot pkv bandarqq slot deposit pulsa indosat slot77 dominoqq pkv games bandarqq judi parlay pkv games pkv games pkv games bandarqq pkv games dominoqq bandarqq dominoqq bandarqq pkv games dominoqq pkv games bandarqq pkv games bandarqq pkv games bandarqq bandarqq dominoqq pkv games pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq pkv games dominoqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq pkv games pkv pkv games bandarqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq https://mail.ssilink.co.id/ https://mail.ssilink.co.id/slot-depo-10k/ https://mail.ssilink.co.id/depo-50-bonus-50/ https://mail.ssilink.co.id/depo-25-bonus-25/ https://mail.ssilink.co.id/slot77/ https://www.kilasbanua.com/wp-includes/slot-depo-5k/ https://www.kilasbanua.com/wp-includes/slot-depo-10k/ https://www.kilasbanua.com/wp-includes/slot77/ https://www.net54baseball.com/forum/slot-depo-5k/ https://www.net54baseball.com/forum/slot-depo-10k/ https://www.net54baseball.com/forum/depo-50-bonus-50/ https://www.net54baseball.com/forum/depo-25-bonus-25/ https://www.net54baseball.com/forum/slot77/ https://arch.bru.ac.th/wp-includes/js/pkv-games/ https://arch.bru.ac.th/wp-includes/js/bandarqq/ https://arch.bru.ac.th/wp-includes/js/dominoqq/ https://ojs.iai-darussalam.ac.id/platinum/slot-depo-5k/ https://ojs.iai-darussalam.ac.id/platinum/slot-depo-10k/ https://ikpmkalsel.org/js/pkv-games/ http://ekip.mubakab.go.id/esakip/assets/ http://ekip.mubakab.go.id/esakip/assets/scatter-hitam/ https://speechify.com/wp-content/plugins/fix/scatter-hitam.html https://www.midweek.com/wp-content/plugins/fix/ https://www.midweek.com/wp-content/plugins/fix/bandarqq.html https://www.midweek.com/wp-content/plugins/fix/dominoqq.html https://betterbasketball.com/wp-content/plugins/fix/ https://betterbasketball.com/wp-content/plugins/fix/bandarqq.html https://betterbasketball.com/wp-content/plugins/fix/dominoqq.html https://naefinancialhealth.org/wp-content/plugins/fix/ https://naefinancialhealth.org/wp-content/plugins/fix/bandarqq.html https://onestopservice.rtaf.mi.th/web/rtaf/ depo 25 bonus 25 slot depo 10k mpo slot pkv games bandarqq bandarqq bandarqq pkv games pkv games pkv games pkv games slot mahjong pkv games slot pulsa