Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych został utworzony przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w lutym 2010 roku w Sokołowie Podlaskim w ramach programu PFRON Partner III.

Działalność Ośrodka obejmuje swoim zasięgiem teren Diecezji Drohiczyńskiej położonej na terenie dwóch województw: podlaskiego, mazowieckiego a także część województwa lubelskiego. Do Ośrodka zapraszamy osoby niepełnosprawne, opiekunów osób niepełnosprawnych, placówki i instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu całej Diecezji Drohiczyńskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami Pracodawców osób niepełnosprawnych, zarówno z otwartego jak i chronionego rynku pracy. Wszelka pomoc świadczona w Ośrodku jest udzielana nieodpłanie.

Głównymi zadaniami Ośrodka są:

  • Prowadzenie działań informacyjnych – gromadzenie, rozpowszechnianie i udzielanie informacji przydatnych i pomocnych w życiu codziennym osobom niepełi ich otoczeniu. Informacje udzielane są w bezpośrednich kontaktach, drogą e-mail, telefonicznie, faxem i listownie.
  • Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego, psychologicznego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
  • Organizowaniie spotkań informacyjnych z różnych obszarów funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie i prowadzenie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób niepełnosprawnych i ich integrację społeczną zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
  • Promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie konkursów, wystaw, prezentacji, festiwali, itp.”

Godziny dyżurów specjalistów zatrudnionych w Ośrodku:

 

Specjalista ds. pomocy osobom niepełnosprawnych i ich otoczeniu: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 – 16.00;

 

Prawnik: wtorek godz. 8.00 -10.00;

Specjalista ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych: wtorek godz. 16.00-20.00,

Doradca zawodowy: wtorek  godz. 8.00 -10.00;

Specjalista ds. rehabilitacji:  wtorek 17.00 -19.00;

Psycholog: wtorek  godz. 16.00 -20.00;

 

Od 01 kwietnia 2019r. Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizuje terapię neurologopedyczną dla osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci jak i osób dorosłych). Godziny terapii neurologopedycznej ustalane są na bieżąco z koordynatorem Ośrodka.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują informacji i pomocy w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

 

Adres Ośrodka:

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Lipowa 84,

08-300 Sokołów Podlaski

e-mail: drohiczyn@caritas.pl

telefon: +48 608 380 371

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych