Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Z historią Caritas Diecezjalnej związana jest historia Domu Miłosierdzia Caritas im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Starania o przekazanie dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej budynku starego szpitala, który był w stanie ruiny, rozpoczęto od 1996 r.

Pierwszym zarządcą był ks. Stanisław Bogusz proboszcz budującej nowy kościół parafii Miłosierdzia Bożego  w Sokołowie Podlaskim. W roku 1997 rozpoczęto remonty i jeszcze tego roku w części budynku przyjęto dzieci powodzian z południa Polski. Kolejnymi dyrektorami Domu byli: ks. Henryk Sączek (1998-2001), ks. Zbigniew Karolak (2001-2002), ks. Andrzej Witerski (2002-2004), ks. Grzegorz Bałuczyński (2004-2008), ks. Zbigniew Średziński (2008-2009), ks. Piotr Arbaszewski (2009-2013), ks. Rafał Romańczuk (2013-2015), Michał Postek (2015-2016), od 2017 roku funkcję kierownika Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II pełni Łukasz Wasiluk.

Przez ostatnie lata prowadzono remonty i przyjmowano dzieci na kolonie. W tym budynku również Caritas prowadziła wydawanie odzieży i świadczyła pomoc potrzebującym. W parku obok Domu Miłosierdzia organizowano dni dziecka, mikołajki a także dożywianie ubogich z miasta. Tu przyjęto rodziny po spaleniu bloku – do czasu, aż miasto wyremontowało budynek. Tutaj w różny sposób udzielano pomocy potrzebującym. Od 2000 roku dom ten jest też domem rekolekcyjnym dla różnych grup dzieci i młodzieży z Diecezji Drohiczyńskiej i spoza jej granic. Od początku istnienia w Domu  Miłosierdzia odbywają się spotkania Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, spotkania emerytów, szkolenia dla młodzieży, „Opłatki”, rekolekcje itp.

Dnia 15 października 2006 roku została poświęcona kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej w nowo odremontowanym trzecim skrzydle domu. W grudniu 2008 roku otwarto tutaj prowadzone przez Caritas Warsztat Terapii Zajęciowej, które codziennie, dla 33 osób niepełnosprawnych, dają możliwość rozwijania zdolności i radości bycia we wspólnocie. Dom Miłosierdzia jest żywym pomnikiem wystawionym Janowi Pawłowi II przez Diecezję Drohiczyńską.