Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Założyciele

 

Dyrektorzy Caritas w Drohiczynie

Po śmierci bpa Władysława Jędruszuka, nowy Ordynariusz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz powołał 29 września 1994 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, a 24 sierpnia 1995 r. zatwierdził wytyczne Duszpasterstwa Charytatywnego Diecezji Drohiczyńskiej. Pierwszym dyrektorem był ks. Leszek Gardziński, który pełnił swoją funkcję do 1998 r. Zastępcą był ks. mgr Andrzej Witerski, sekretarzem siostra Wiesława Mroczkowska. Od 1 sierpnia 1998 r. Biskup mianował dyrektorem ks. kan. mgr Walentego Wojtkowskiego oraz nowego sekretarza s. Barbarę Konobrodzką. Od 1 września 2007 r. dyrektorem Caritas został ks. kan. mgr Krzysztof Kisielewicz, którego zastępcą od 2012 r. był ks. kan. dr Zbigniew Średziński. Obecnie, od 1 listopada 2014 r. Dyrektorem Caritas naszej Diecezji jest ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski. Ks. Wojciech Wysocki, z dniem 1 lipca 2020 r. mianowany zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.