Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Rudce

ul. Wolności 1, 17-123 Rudka

W 2014 roku utworzenie świetlicy było możliwe dzięki współpracy Urzędu Gminy w Rudce i Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasza Gołębiewskiego oraz wielu innych ludzi dobrej woli i sponsorów. W jej działalność zaangażowana była także Pani Maria Smorczewska, w późniejszych latach sekretarz CDD, obecnie kierownik świetlicy.

 

Pierwszym wychowawcą była p. Izabela Zapisek. W 2016 roku dzieci i wolontariusze ze świetlicy współorganizowali „Cecyliadę” wraz z Siostrą Kryspiną oraz chórzystami. W późniejszych latach pracy opiekuna świetlicy podjęła się Pani Anna Stankiewicz, dziś dziećmi opiekuje się Pani Monika Radziszewska.

 

W 2018 roku dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego, historii, robotyki, zajęciach socjoterapeutycznych, jak też uczestniczą w spotkaniach organizowanych wspólnie z funkcjonariuszami policji.

 

Odbywają się tu również zabawy andrzejkowe i karnawałowe. z okazji Dnia Dziecka dzieci otrzymują prezenty. Świetlica organizuje półkolonie letnie i zimowe, podczas których dzieci uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych, poznają najbliższą okolicę, wyjeżdżają do kina. Zimą, dodatkową atrakcją są wyjazdy na lodowisko.

 

Świetlica otwarta jest w godz. 14.00 -18.00. Do Świetlicy uczęszcza 15-ścioro dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz wolontariusze gimnazjaliści. Świetlica zapewnia dzieciom wiele atrakcji, zajęć integracyjnych oraz bezpieczną zabawę. Świetlica bierze udział w akcji „Żółty talerz”, propagując zdrową żywność. Codzienne zajęcia świetlicowe obejmują: zabawy grupowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia ruchowe, spacery oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Świetlica współpracuje z Gminą w Rudce. Bierze udział w lokalnych imprezach, takich jak: Powitanie Lata, czy Kiermasz wielkanocny, na których prezentuje prace wykonane przez dzieci. Bierze udział w konkursie na najpiękniejszą palmę zorganizowaną przez księży tutejszej parafii.

 

Świetlica w Rudce działała w okresie 01.05 – 31.12.2018 roku w ramach projektu „Świetlice socjoterapeutyczne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej „Bezpieczna Przystań”” współfinansowanego ze środków Fundacji PZU oraz w okresie 09.05.2019 – 29.02.2020 roku w ramach projektu „Świetlice socjoterapeutyczne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim i w Rudce” współfinansowanego ze środków Fundacji PZU.