Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Drohiczyn – historia Caritas

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
(Mt 25, 40)

Te słowa Chrystusa dają początek, motywację i sens pomagania najmniejszym, ubogim i potrzebującym. Uczniowie Chrystusa wsłuchując się w Jego słowa realizują przykazanie miłości „Caritas”, wyrażającej się w konkretnym czynie przez wieki. Dlatego my również wpisujemy się w dzieło niesienia pomocy człowiekowi potrzebującemu, w którym jest Chrystus. Więcej dobra można uczynić działając razem, dlatego też Kościół potrzebował zorganizowanego działania na rzecz potrzebujących.

 

 

Początek Caritas w Polsce

Początek Caritas jako organizacji charytatywnej w Polsce dał Kardynał August Hlond, który jako pierwszy wystąpił z inicjatywą powołania związków Caritas we wszystkich diecezjach. Powstała ogólnopolska centrala pod nazwą Instytut Caritas. W roku 1937 odbył się zjazd dyrektorów Caritas z całej Polski.

W roku 1945, z myślą o niesieniu pomocy ofiarom II wojny światowej, Konferencja Episkopatu Polski zleciła Komisji ds. Charytatywnych, na której czele stanął abp Adam Sapieha, powołanie w Krakowie centrali Caritas.

Powojenny rozwój pracy charytatywnej Kościoła przerwały w roku 1950 dekrety władz komunistycznych, uniemożliwiające Caritas dalszą działalność i przekazujące cały jej majątek Zrzeszeniu Katolików „Caritas”, powołanemu przez ówczesne władze polityczne państwa. Biskupi polscy zdecydowali jednak, że działalność charytatywna Kościoła będzie prowadzona w ramach ogólnego programu duszpasterstwa. Powołano Komisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa Miłosierdzia, a zadania krajowej centrali Caritas przejął Krajowy Sekretariat ds. Miłosierdzia. W diecezjach utworzono Referaty Duszpasterstwa Charytatywnego. Ze względu na przejęcie przez państwo nazwy Caritas biskupi polscy zakazali jej używania instytucjom kościelnym, by nie utożsamiano ich działalności z działalnością państwową. Do reaktywowania Caritas Kościelnej doszło wraz z odzyskaniem pełnej niepodległości przez Polskę w 1989 roku. W październiku 1990 roku uchwałą Episkopatu Polski powstała Caritas Polska z siedzibą w Warszawie i zaczęły powstawać Caritas Diecezjalne.

Caritas w naszej Diecezji

Część Podlasia leżąca w granicach ówczesnej Polski od dawna należała do najbardziej zaniedbanych zakątków. W tym czasie, od 1950 r. terenem tej diecezji zarządzał administrator apostolski rezydujący w Drohiczynie. Ze względu na trudną sytuację polityczną, administratorzy apostolscy unikali nazwy diecezja pińska, a w to miejsce używali określenia diecezja w Drohiczynie n. Bugiem. Ubogie tereny Podlasia wymagały pochylenia się nad ludźmi biednymi, w szczególności z części należącej do byłego ZSRR. Ówczesny Administrator Biskup Władysław Jędruszuk, jak również jego poprzednicy starali się w różny sposób docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących. Prekursorem działalności charytatywnej w naszej diecezji w latach 1968-1983 był ks. dr Michał Wilniewczyc, później ks. dr Janusz Łoniewski (1983-1994) i ks. Ryszard Starczewski (1988-1994).

 

Kościół Diecezjalny w rozmaity sposób starał się angażować w działalność charytatywną. Przejawem takiej troski było rozdzielanie darów przychodzących zza granicy. W okresie stanu wojennego od 1981 roku, napływała do diecezji znaczna zagraniczna pomoc charytatywna. Parafie otrzymywały dostawy żywności, odżywki dla dzieci, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież. Powstała w Drohiczynie apteka, która bezpłatnie rozdawała leki przychodzące zza granicy. W roku 1986 Episkopat Polski wydał Instrukcję o Pracy Charytatywnej w Parafiach, nakazującą księżom proboszczom tworzenie parafialnych zespołów charytatywnych. Jednocześnie zainicjowano pomoc dla potrzebujących spoza granic naszego kraju. W całej Polsce zbierano ofiary dla głodujących w Etiopii, a także dla dzieci poszkodowanych w katastrofie czarnobylskiej, a nasza diecezja nieustannie wspomagała część pozostającą za wschodnią granicą materialnie i duszpastersko kształcąc w seminarium kapłanów dla tamtych terenów, co czyni do dnia dzisiejszego.

W 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w Białymstoku powołał Diecezję Drohiczyńską, wydzielając ją z dawnej Diecezji Pińskiej. Rok później dołączona została część Diecezji Siedleckiej. Te wydarzenia oraz choroba i śmierć bpa Władysława Jędruszuka przyczyniły się do tego, iż powstanie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej było nieco opóźnione, przez co jest ona jedną z najmłodszych w Polsce.

 

Dnia 29 września 1994 roku ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup drohiczyński powołał Dekretem do istnienia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Od tego roku działalność charytatywna rozpoczęła tętnić nowym życiem w diecezji drohiczyńskiej. Najważniejsze wydarzenia, które zapoczątkowały rozkwit Caritas, rozpoczęły się od wielu działań skierowanych do ubogich, potrzebujących oraz dzieci i młodzieży, które nastąpiły w kolejnych latach działalności.

 

Pracę zapoczątkował w dniu 30 września 1994 r. ks. Leszek Gardziński, stosownie do ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 maja 1989 roku został mianowany pierwszym dyrektorem CDD z siedzibą w Drohiczynie. Dnia 23 sierpnia 1995 roku na okres 5 lat na wicedyrektorem mianowano ks. Andrzeja Witerskiego, jego praca w powołanej do życia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej miała dać większą możliwość niesienia Ewangelii miłości ofiarnej.

Od roku 1995 działania Caritas zostały skierowane na organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin biednych, patologicznych, wielodzietnych i niepełnosprawnych. Na ten cel w roku 1995 zapoczątkowano „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – po raz pierwszy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej rozprowadza świece wigilijne, z których uzyskany coroczny dochód pozwala na prowadzenie i organizowanie kolonii letnich. Od tego roku Caritas czynnie organizuje co roku kolonie letnie, a także podejmuje się w późniejszych latach organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

W listopadzie 1995 roku w Drohiczynie odbywa się spotkanie pracowników charytatywnych z parafii diecezji drohiczyńskiej. Zanim powstała Caritas istniały Zespoły Charytatywne w następujących parafiach: Bielsk Podlaski „Narodzenie”, Brańsk, Ciechanowiec, Czerwonka Grochowska, Domanowo, Drohiczyn, Grodzisku koło Siemiatycz, Hajnówka, Miedzna, Nieciecz, Ostrożany, Strabla, Siemiatycze Wniebowzięcie, Łochów, Skibniew, Sarnaki, Sokołów Podlaski – Konkatedra, Sokołów Podlaski – Miłosierdzie, Salezjanie, Węgrów – które w późniejszych latach przekształciły się w prężnie działające Zespoły Parafialne Caritas przynależne do parafii na teranie diecezji drohiczyńskiej.

W roku 1996 rozpoczęto starania w Radzie Miasta w Sokołowie Podlaskim o przekazanie dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej budynków starego szpitala. W czerwcu tego samego roku Zarząd Miasta Sokołów Podlaski sprzedał zdewastowane budynki po szpitalu Diecezji, a ta przekazała na działania Caritas. Od tego momentu rozpoczęły się prace adaptacyjne w budynku przy ulicy Lipowej w Sokołowie Podlaskim, w tym celu rozprowadzono 5 tysięcy skarbonek. Ks. Bp Antoni Dydycz – dekretem powołał do istnienia Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II. Wielu księży kolejno mianowanych na dyrektorów tego budynku, starało się o środki konieczne do przeprowadzenia remontów (Ks. J. Bogusz, Ks. H. Sączek, Ks. Z. Karolak, Ks. A. Witerski, Ks. G. Bałuczyński, Ks. Z. Średziński, Ks. P. Arbaszewski, Ks. K. Kisielewicz, Ks. R. Romańczuk). Dziś staraniem Ks. Ł. Gołębiewskiego – odrestaurowany budynek znany jest nam jako Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II, który gości przyjaciół Caritas, wszystkie osoby potrzebujące i biedne oraz dzieci i młodzież na koloniach letnich i zimowych. Na stałe jest siedzibą biura Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz jadłodajni Matki Teresy z Kalkuty i świetlicy socjoterapeutycznej oraz Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

13 czerwca 1999 roku ogłoszono Święto Patronalne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, którego patronem jest św. ANTONII z Padwy. Co roku spotykamy się w Drohiczynie, pod patronatem Ks. Biskupa Antoniego Dydycza, obchodząc Święto z wiernymi z diecezji. W 1999 Caritas Polska ogłasza „Święto Miłosierdzia Bożego” swoim Świętem Patronalnym, w związku z tym, Caritas DD organizuje zjazd Caritas Parafialnych w Niedzielę Bożego Miłosierdzia – 11 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (kościele budującym się w tamtych czasach) w Sokołowie Podlaskim. Od 4 lat, co roku w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia zapraszamy wszystkich przyjaciół Caritas na świąteczne spotkanie.

W maju 1999 roku Zespół Charytatywny im. Bł. S. Faustyny Kowalskiej działający przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, przy pomocy Pań z Zespołu Konkatedralnego, włączył się w prowadzenie diecezjalnego Dnia Dziecka. 30 maja odbył się koncert na rzecz dzieci w parku przed budynkiem „Starego Szpitala”, który wspierał Zespół Kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego z Drohiczyna. Od tego momentu Caritas organizuje dla wszystkich dzieci i ich rodziców festyny rodzinne (obecnie w Sokołowie Podlaskim i Siemiatyczach).

Powyższe działania, były podwaliną, zapoczątkowały oraz ukształtowały działalność Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dziś Caritas niesie nieustanną pomoc biednym, potrzebującym, schorowanym ludziom (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Diecezjalny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku P. i Sokołowie P., Centrum Spotkań i Dialogu), wspiera młode talenty poprzez stypendia „Skrzydła” i ”Dwa Talenty” oraz pomaga dzieciom z najuboższych rodzin. Zapewnia żywność w ramach programu FEAD i  „Spiżarnia Caritas”, prowadzi jadłodajnię, świetlice socjoterapeutyczne: w Sokołowie Podlaski, Węgrowie, Brańsku, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Włącza się czynnie w pomoc dla ludzi z całej Polski, a tym bardziej z całego Świata. Zapraszamy każdego roku na letni wypoczynek dzieci ze wschodu: z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Uczestniczymy w 6 zbiórkach żywności „Tak-Pomagam” i „Od Serca-Torby”. Wszystkie te dzieła możliwe są dzięki wspaniałym i licznym dobrodziejom, wolontariuszom i pracownikom Caritas. Ogromne wsparcie, wrażliwość, zrozumienie i szczególne błogosławieństwo Ks. Bpa Piotra Sawczuka-ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej – dodaje nam skrzydeł i nadziei na jeszcze szerszą działalność.

 

Pragnąc przybliżyć działalność Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zapraszamy do cyklu kolejnych artykułów poświęconych temu co było, co jest i co przed nami w przestrzeni charytatywnej pomocy.