Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Z życia Caritas

Cele charytatywne i akcje

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Realizacja misji przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek, takich jak: Świetlice Socjoterapeutyczne w Sokołowie Podlaskim, Rudce, Siemiatyczach, Węgrowie i Bielsku Podlaskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim i Bielsku Podlaskim. Organizuje pomoc doraźną o charakterze charytatywnym dla osób najbardziej potrzebujących. Udziela też zapomóg bezzwrotnych, pomocy dzieciom i młodzieży poprzez programy stypendialne: „Skrzydła”, „Dwa talenty”, a także osobom niepełnosprawnym poprzez takie instytucje, jak: Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Sokołowie Podlaskim. Prowadzi jadłodajnię św. Matki Teresy z Kalkuty w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Organizuje pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych, kataklizmach w kraju i za granicą oraz wielu innych sposobach pomocy, w zależności od zmieniających się warunków życia.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje, takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej FEAD, Program wsparcia dla dzieci „Skrzydła” oraz zbiórki żywności dla najuboższych.

Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one, bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego, niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.

Krótkie kalendarium

29 września 1994r. – Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz powołał do istnienia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Przez wiele lat siedziba Caritas znajdowała się przy ulicy Kościelnej w Drohiczynie. Rozpoczął się proces tworzenia struktur organizacyjnych drohiczyńskiej Caritas;
Adwent 1995r. – udział w akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” zainicjowanej przez Caritas Polska. Inicjatywa polegająca na rozprowadzaniu świec w okresie adwentu jest ciągle kontynuowana. Caritas Diecezjalna organizuje po raz pierwszy kolonie letnie dla dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych;
13 maj 1996r. – Rozpoczęto starania w Radzie Miasta w Sokołowie Podlaskim o odkupienie przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej budynków po starym szpitalu;
23 sierpnia 1996r. Zarząd Miasta Sokołów Podlaski sprzedał Caritas zdewastowane budynki, umowę kupna zawarł ówczesny dyrektor ks. Leszek Gardziński;
1997r. Powołano do istnienia pierwszy Oddział Parafialny Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim;
5 luty 1998r. rozpoczęła swoją działalność stołówka Caritas w Siemiatyczach;
30 marca 1999 r wydano Dekret powołujący do istnienia Świetlicę terapeutyczną dla dzieci młodzieży im. Bł. S. Faustyny w Siemiatyczach – podpisany przez dyrektora ks. Walentego Wojtkowskiego;
11 kwiecień 1999r. obchodzone przez CDD pierwsze święto Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim;
30 maja 1999r. zorganizowano pierwszy Diecezjalny Dzień dziecka w parku przed budynkiem „starego szpitala”;
10 czerwca 1999r. wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie;
13 czerwca 1999r. ogłoszono Święto Patronalne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – patronem jest św. Antoni z Padwy;
11 luty 2001r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej włącza się w akcję Caritas Polska – Światowy Dzień Chorego, dzień szczególnej pamięci o dzieciach przebywających w szpitalach;
2001r. w Domu Pomocy „Miłosierdzie” (stary szpital) uruchomiona została Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;
Od 2002r. w Domu Miłosierdzia ma swoja siedzibę KSM;
Od 15 marca 2003r. Dom Miłosierdzia Bożego im. Jana Pawła II stał się też domem rekolekcyjnym dla różnych grup dzieci i młodzieży z Diecezji Drohiczyńskiej;
18 kwietnia 2004r. Bp Atonii Dydycz poświęcił Sztandar Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
2005r. dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności UE PEAD, obecnie nadal kontynuowane jest dostarczanie produktów żywnościowych najuboższym dzięki realizacji programu żywnościowego POPŻ FEAD;

Wrzesień 2005r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej bierze udział w ogólnopolskim programie „Skrzydła”. – którym objęto 80 dzieci – stypendia są realizowane dzięki wsparciu i pomocy sponsorów;
Maj 2005r. realizacja projektu złożonego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Daj sobie szansę, Tobie też się uda”- pomocą objętych zostało 160 osób młodych, dla których zorganizowano kursy umożliwiające odbycie stażu i podjęciu zatrudnienia na stałe;
15 października 2006r. Poświęcenie w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim oraz Kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w nowo odremontowanym trzecim skrzydle domu;
Październik 2006r. realizacja projektu EFS „Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”;
29 lipca 2008r. dekretem dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej- ks. Krzysztofa Kisielewicza powołano Warsztaty Terapii Zawodowej, których siedzibą zostaje Dom Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, a swoją działalność rozpoczęły w grudniu 2008r;
Jesienią 2008r. zorganizowano akcję „Misiek na Białoruś”. Była to zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z Białorusi. W pierwszą tego typu akcję SCK młodzi ludzie włożyli wiele serca i bardzo się zaangażowali;
30 grudnia 2008 r Dyrektor Caritas Ks. Krzysztof Kisielewicz powołał dekretem do istnienia Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, siedzibą placówki jest Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, swoją działalność rozpoczął w czerwcu 2010r;
29 grudzień 2009r. rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wirki i Wigury 4, przy parafii Matki Bożej z Góry Karmel;
Styczeń 2011r. ruszył projekt „ Spotkania w kawiarence” przy parafii NMP w Siemiatyczach, zajęcia finansowane przez Burmistrza Siemiatycz;
Grudzień 2012r. utworzenie w Caritas Organizacji Pożytku Publicznego „Caritas Drohiczyn” OPP, pierwszym dyrektorem był ks. Krzysztof Kisielewicz.
2014r. utworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Rudce;
13 października 2015r. otwarcie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Węgrowie;
19 październik 2015r. uroczyste otwarcie Centrum Spotkań i Dialogu w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II, poświęcenie przez Ks. Bp Tadeusza Pikusa kopii Obrazu Matki Boskiej Ciechanowieckiej w Kaplicy Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Wszystkie pomieszczenia są przeznaczone dla ludzi i mają sprzyjać wspólnemu dialogowi; Powstanie platformy „HELPPORT”;

19 październik 2016r. – otwarcie Jadłodajni im. świętej Matki Teresy z Kalkuty w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim– to nowe dzieło Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i jednocześnie pierwsze tego typu miejsce na terenie miasta i powiatu sokołowskiego;
20-22 listopada 2018r. akcji: „Tornister na Wschód” dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

 

Akcje Stałe i cykliczne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

– Torby charytatywne „Od Serca”;
– Program „EMBARGO”;
– Zbiórki żywności;
– Jałmużna Wielkopostna i Skarbonki Wielkopostne;
– Wielkanocne Dzieło Caritas – Baranki czekoladowe;
– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom;
– Program Stypendia: SKRZYDŁA i DWATALENTY;
– Kromka Chleba;
– Wakacyjna Akcja Caritas;
– Działalność formacyjna;
– Festyn Rodzinny z okazji dnia Dziecka w Sokołowie Podlaskim i Siemiatyczach;
– FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ);
– Pomoc indywidualna, pomoc w postaci odzieży i żywności, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Nagrody dla Caritas DD

2009r. – „MATER VERBI” Medal Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „NIEDZIELA” dla ks. Dyrektora Krzysztofa Kisielewicza i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
2014r. – wyróżnienie dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego;
2016r. – Rzecznik Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka;
2017r. – Wyróżnienie specjalne za całokształt działalności w 2016 r. “Inicjatywa Społeczna Roku” otrzymała Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. – Statuetka Wojewody Podlaskiego;
2018 r. – honorowa odznaka „Primus In Agendo”, przyznana przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – ks. Łukasza Gołębiewskiego;
27 kwietnia 2019 r. – honorowa odznaka „Primus In Agendo”, przyznana przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
27 kwietnia 2019 r. – w dowód uznania za działalność charytatywną i humanitarną mającą na względzie dobro duchowe i materialne każdego człowiek przyznano srebrny medal BENEMERENTI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ.