Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.

 1. Strona internetowa https://www.drohiczyn.caritas.pl jest prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwana dalej CDD z siedzibą:
  17-312 Drohiczyn
  ul. Kościelna 10
  NIP: 544-13-05-837
  Regon: 050326429
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A. (https://www.dotpay.pl)
 3. Dokonywanie płatności możliwe jest w polskich złotych.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej Darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. CDD nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.
 6. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie CDD https://www.drohiczyn.caritas.pl. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay;
  • karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.
 8. CDD przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.
 9. Użytkownik serwisu Dotpay może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Dotpay można składać w formie:
  • Pisemnej rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
  • Ustnej telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie DotPay
  • Elektronicznie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: pomoc@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.