Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Realizacja zadania pod tytułem: „Wsparcie doraźne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na rzecz pomocy Uchodźcom z Ukrainy.”

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 31.10.2022 r. zrealizowało zadanie pod tytułem: „Wsparcie doraźne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na rzecz pomocy Uchodźcom z Ukrainy”, w ramach którego zakupiono sprzęt i meble biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania magazynu wykorzystywanego do prowadzenia działalności pomocowej uchodźcom jak i ofiarom wojny na terenie Ukrainy.

Zadanie SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI  CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018–2030 PROO.

Kwota dotacji: 10 000,00 zł
Wartość całkowita zadania: 10 000,00 zł
Okres realizacji zadania od 25.08.2022 – 31.10.2022