Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

1 grudnia 2021

Przywracamy radość i nadzieję

Czy 1,5% coś daje? Czy ma jakąś wartość?

Czy jest sens przekazania go innym?

Wiele pytań nasuwa się z początkiem nowego roku. Pojawiają się dylematy, wątpliwości dotyczące przekazania 1,5% przy składaniu zeznania podatkowego.

Już niebawem wypełniając deklarację, będzie można małym czynem zrobić coś wielkiego z myślą o udzieleniu pomocy innym ludziom.

Drobne gesty dają siłę innym ludziom do czynienia rzeczy niemożliwych, wręcz zadziwiających.  1,5%  Twojego podatku jest darem, szczęściem dla innych. Gdyż każdy gest, każdy dar z naszej strony przywraca radość i nadzieję innym ludziom. Radość dzieciom, że mogą brać udział w zajęciach na świetlicy, odrobić lekcje w spokoju, zjeść bezpłatny posiłek. Nadzieję ludziom, którzy mimo przeszkód życiowych, mogą przyjść do jadłodajni Caritas i otrzymać ciepły obiad. Zobaczyć radość, uśmiech dzieci, które wróciły z kolonii. Obdarzyć nadzieją osoby niepełnosprawne i umożliwić im skorzystanie z profesjonalnej bezpłatnej pomocy specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, neurologopeda, rehabilitant.

 

 

W ubiegłym roku Caritas:

– zorganizowało dla 931 dzieci i młodzieży turnusy wakacyjne nad Morzem Bałtyckim mimo panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju,
– około 850 osób niepełnosprawnych korzystało z bezpłatnej pomocy specjalistycznej,

– w programie Spiżarnia Caritas przekazaliśmy osobom potrzebującym ponad 38 ton żywności z krótkim terminem ważności,
– przekazaliśmy ponad 232 tony żywności dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
– wydaliśmy w Jadłodajni ponad 17 000 obiadów,
– 150-ciu seniorów korzystało z kart Biedronki Na codzienne Zakupy na łączną kwotę 240 000 zł,
– otoczyliśmy opieką 125 dzieci w ramach 5 Świetlic Socjoterapeutycznych prowadzonych w Diecezji Drohiczyńskiej,
– dzięki ludziom dobrej woli i zebranym środkom, przekazujemy paczki świąteczne, żywnościowe osobom potrzebującym.

 

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadzi placówki: Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych; Jadłodajnie; pięć Świetlic Socjoterapeutycznych; dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, obejmując coraz większym wsparciem i opieką zgłaszające się do nas osoby. Z roku na rok przybywa nam podopiecznych, którzy otrzymują wsparcie. Do wspólnych działań pomocowych organizacji charytatywnej może przyłączyć się każdy, wypełniając  deklaracje podatkową za ubiegły rok i wpisując w rubryce dotyczącej przekazania 1,5% następujący numer KRS 0000442509 z dopiskiem cel szczegółowy: Caritas Drohiczyn – to ten mały gest pomaga nam tworzyć wielkie dobro.

Zachęcamy do pobrania

oświadczenia o przekazaniu 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego,

by TWORZYĆ WIELKIE DOBRO wystarczy wpisać swoje dane, dołączyć dokument do swojej deklaracji podatkowej i przekazać go właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

 

 

« poprzedni wpis
nastepny wpis »