Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Projekt „Magazyn żywności Caritas Drohiczyn OPP przeciw nieracjonalnej gospodarce odpadami we wschodniej Polsce”

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 14.10.2020 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wyniku której otrzymał dotację na realizację inwestycji w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1

„Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.”

Efektem projektu będzie ograniczenie skali marnowania żywności w województwie mazowieckim i w części województwa podlaskiego przy jednoczesnym wsparciu osób pozostających w trudnej sytuacji, żyjących w ubóstwie i potrzebujących wsparcia placówek należących do Caritas Drohiczyn OPP i będących pod jego opieką.

Skutkiem projektu będzie również zmniejszenie bezpośrednich kosztów utylizacji żywności i presji na okoliczne środowisko naturalne.

 

Kwota dotacji: 3 100 000,00 zł
Wartość całkowita zadania: 3 100 000,00 zł
Okres realizacji zadania od 14.10.2020 – 31.05.2022