Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

9 marca 2022

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ponownie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie OPS wyda skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Potrzeby w naszej diecezji są coraz większe, dlatego Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zdecydowała się o znaczące zwiększenie ilości osób, którym pomożemy w ramach tego programu z 8 000 do 11 000 osób.

Z Uwagi na sytuację na Ukrainie, istnieje możliwość zapisywania do programu uchodźców z Ukrainy, o czym wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Organizacje Partnerskie zostały poinformowane.

Wszystkie Parafie zapraszamy do udziału w POPŻ Podprogram 2021.

Nr do kontaktu: 664-927-812, 25-787-37-40

Organizacje Partnerskie Lokalne – lista

Harmonogram warsztatów towarzyszących

Informacje na temat wytycznych programu i załączniki niezbędne do obsługi znajdują się na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

« poprzedni wpis
nastepny wpis »