Przekaż 1,5% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Podaruj dziecku skrzydła…

Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp.

Dla wielu dzieci z ubogich rodzin szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. W grupie rówieśniczej dziecko gorzej ubrane i wyposażone często spotyka się z kpinami, odrzuceniem i przemocą. Dzieci dotknięte ubóstwem często nie mogą z głodu skupić się na lekcji, odrobić zadania domowego z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego. Komputer (coraz częściej potrzebny do szkolnej pracy), szkolne wycieczki i dodatkowe zajęcia pozostają marzeniem.

 

Właśnie dla takich dzieci powstał program „Skrzydła”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę, która jest przekazana opiekunowi dziecka. Caritas wymaga rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Uczniów do objęcia pomocą mogą zgłaszać szkoły oraz parafie.

 

Jeśli chcesz pomóc, ale nie chcesz angażować się na dłuższy czas w program, przekaż swój dar na konto:

 

 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
08 8092 0001 0031 0750 2000 0090

Z dopiskiem: „Skrzydła – imię dziecka”

 

Jeśli chcesz wiedzieć, komu pomagasz, a możesz zadeklarować regularne wpłaty przez co najmniej jeden semestr,wypełnij deklarację „Skrzydeł” dla osób fizycznychoraz  dla firm.

W imieniu dzieci objętych pomocą, z całego serca dziękuję.

 

Aneta Rosochacka
Koordynator Programu „Skrzydła”
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej