Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

1 sierpnia 2022

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

W związku z licznymi publikacjami medialnymi, które ostatnio pojawiły się w internecie oraz w prasie, a dotyczącymi mojej osoby, niniejszym oświadczam, że informacje w nich zawarte i stale rozpowszechnianie są nieprawdziwe. Mają one na celu zniesławienie i zdyskredytowanie mnie jako kapłana i człowieka. Celem obrony mojej godności oraz dobrego imienia podjąłem już stosowne kroki prawne łącznie z powiadomieniem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa na moją szkodę. Wyrażam przy tym ubolewanie, że publikacje dotyczące mojej osoby są i mogą być wykorzystywane do dyskredytowania Kościoła, duchowieństwa, wiernych oraz podopiecznych i pracowników Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, a także moich bliskich i rodziny.

Ks. dr Łukasz Gołębiewski

« poprzedni wpis
nastepny wpis »