Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

12 listopada 2020

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w  Bielsku Podlaskim realizuje, zawartą w dniu 20.10.2020r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości 10.584,00 zł. Otrzymane pieniądze przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do płynu dezynfekcyjnego, ozonatory powietrza).

Cała kadra pracownicza oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim dziękują bardzo za udzielone wsparcie. Przyczyni się ono do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

 

« poprzedni wpis
nastepny wpis »