Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

29 października 2020

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Rudce

W miesiącach lipiec-wrzesień 2020 roku, w Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Rudce realizowano zajęcia dot. profilaktyki uzależnień. Osobą prowadzącą warsztaty była Sylwia Bagniuk, profilaktyk, psycholog i socjoterapeuta. By zainteresować młodego odbiorcę tak poważną tematyką wykorzystano gry, zabawy, quizy, a uczestnik musiał wykazać się licznymi umiejętnościami artystycznymi oraz kulinarnymi.

Każde zajęcia zaczynały się zabawami integracyjnymi. Poprzez gry i ćwiczenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest profilaktyka uzależnień. Dzieci wzięły udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku pt.: „Kronika Wakacyjna”. Prowadząca zajęcia zorganizowała spotkanie z funkcjonariuszem Policji, który opowiedział o bezpieczeństwie podczas wakacji z uwzględnieniem tematów dotyczących profilaktyki uzależnień. Ponieważ najlepszym ugruntowaniem wiedzy jest zabawa, dzieci, wykonały prace plastyczne o wcześniej omówionej tematyce, które zostały zebrane w kronikę, a następnie przesłane jako praca wspólna uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Rudce.

Podczas warsztatów, dzieci dowiedziały się także czym jest zdrowy tryb życia. Wykonały wspólny plakat o powyższej tematyce, brały udział w quizie nt. zdrowych i szkodliwych produktów żywieniowych. Mogły wybierać zdrowe produkty, czytać ich skład oraz uzasadniać na podstawie etykiety produktu takiego jak cola, chipsy itp. czy warto go spożyć. Podczas zajęć, dzieci przygotowały zdrową sałatkę owocową, a jej podanie i wspólny poczęstunek był uwieńczeniem bloku tematycznego o zdrowym stylu życia.

Wykorzystując różnorodne ćwiczenia, zabawy oraz technikę burzy mózgów uczestnicy rozmawiali z prowadzącym o rodzajach uzależnień, stworzyli własną definicję uzależnienia, a także omawiali ich konsekwencje zdrowotne. Stworzono plakat z odrysowaną postacią człowieka, na którym zaznaczano choroby wywołane uzależnieniem od alkoholu, papierosów i narkotyków.

Wszystkie zajęcia przeprowadzono na terenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Rudce, a uczestnikami zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień byli podopieczni świetlicy. Czas trwanie zajęć to łącznie 6 godzin zegarowych.

Zajęcia profilaktyczne dofinansowane ze środków PZU.

Sylwia Bagniuk

« poprzedni wpis
nastepny wpis »