Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

14 stycznia 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ponownie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie OPS wyda skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Wszystkie Parafie zapraszamy do udziału w POPŻ Podprogram 2020.

Nr do kontaktu: 664-927-812, 25-787-37-40

 

Informacje na temat wytycznych programu i załączniki niezbędne do obsługi znajdują się na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

« poprzedni wpis
nastepny wpis »