Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28). W zeznaniu podajemy numer KRS 0000442509 Organizacji Pożytku Publicznego Diecezji Drohiczyńskiej. W zeznaniach podatkowych od 2009 roku została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP na przykład na konkretny cel.
Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań.

 

Zależnie od numeru zeznania podatkowego

 

 

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).
Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “Cel szczegółowy 1%”, znajdującej pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

 

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.