Przekaż 1% podatku dla Caritas Drohiczyn KRS 0000442509

17 września 2022

Otwarcie „Edukacyjnego Zakątka w Wyrozęby Podawce” podczas pikniku w Domu Dziecka Rafael

W dniu 16.09.2022 odbył się piknik w Domu Dziecka Rafael w Wyrozęby Podawce.

Był to szczególny czas z uwagi na licznych gości oraz wiele atrakcji przygotowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Dom Dziecka.

Wśród przybyłych byli m.in.: Bp Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior, ks. Robert Nowaszewski – proboszcz parafii, Starosta Sokołowski – Elżbieta Sadowska, członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Czarnocki i Marek Ratyński, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Ciołkowska, Radna Powiatu: Urszula Krzymowska, Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim Katarzyna Surowska wraz z Panią Katarzyną Jańczuk, Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Repkach Maria Pietrzak wraz z Vice – Dyrektor Teresą Jaszczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie Anna Skwierczyńska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrozębach Małgorzata Czarnocka.

Ponadto goszczono przedstawicieli firm: Kulczyk Fundation, Zakłady Mięsne „Zakrzewscy”, Peranek Sp. z o.o. Sp. k., TD-Invest, Veryfix.

Nie zabrakło również policjantów, strażaków, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego oraz mieszkańców wsi.

Dyrektor ośrodka, Monika Szczepańczyk, razem z Kierownikiem ds projektów Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, przywitała przybyłych gości w imieniu własnym oraz Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Łukasza Gołębiewskiego, który był jednym z głównych inicjatorów powstania placówki. Podziękowała wszystkim ludziom wspierającym Dom Dziecka Rafael oraz sponsorom, bez których wsparcia nie byłoby możliwe doprowadzenie zabudowań oraz terenu do stanu pozwalającego zamieszkać 14-u podopiecznym w tak dobrych warunkach.

Dobrodzieje domu dziecka otrzymali podziękowania oraz aniołki z napisem: „Rozwijamy swoje talenty i pasje, patrzymy z nadzieją w przyszłość by odnaleźć się w dorosłym życiu”. Cytat ten bardzo dobrze oddaje cel jaki przyświeca działaniom wszystkich pracowników domu pragnących pomóc swoim podopiecznym.

Głosu udzielono biskupowi seniorowi Antoniemu Dydyczowi, przemawiającemu w imieniu biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka. Pozdrowił wszystkich oraz opowiedział historię starania się o powstanie tej wspaniałej placówki dającej schronienie dzieciom. Podkreślił tutaj bardzo duże zaangażowanie osób popierających tą inicjatywę oraz Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ks. Łukasza Gołębiewskiego, który wykazał się niezwykłą determinacją w dążeniu do otwarcia domu dziecka. Życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa oraz radości z faktu, jak wiele dobra dzieje się wokół nas.

Piknik był idealnym czasem na finalizację projektu „Ekologiczny Zakątek w Wyrozębach Podawce” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem zadania jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz budowanie postaw proekologicznych. W ten sposób upowszechniana będzie wiedza z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesiony zostanie poziom wiedzy na temat fauny i flory występującej w naszym regionie.

Zamontowane przyrządy mają na celu naukę szacunku do środowiska i życia zwierząt a zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez zabawę i wypoczynek w otwartej przestrzeni, pozytywnie wpłynie na relacje międzyludzkie, uatrakcyjni spędzanie czasu na świeżym powietrzu a dzieciom uświadomi ich możliwości.

Dzięki obecności wielu dzieci i dorosłych możliwe było przeprowadzenie konkursów, jak „Drugie życie odpadów”,  quizów, konkurencji plastycznych na tematy związane z przyrodą i ochroną środowiska.

Wszystkie dzieci otrzymały upominki za uczestnictwo w zabawach zaś autorzy najlepszych prac wyłonionych przez komisję konkursową, otrzymali dodatkowe nagrody.

 

Tekst: PK

zdjęcia: ks. Wojciech Łuszczyński oraz archiwum Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wspierają nas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

« poprzedni wpis
nastepny wpis »